АРХИТЕКТУРНА ГРУПА ЛЕВЪЛ ЪП ООД

  Е ОСНОВАНА 2008 ГОДИНА. ПРЕДМЕТЪТ НА ДЕЙНОСТ Е ПРОУЧВАНЕ, КОНСУЛТАЦИИ И ПРОЕКТИРАНЕ В ОБЛАСТТА НА ЕКСТЕРИОР, ИНТЕРИОР, УРБАНИЗЪМ И ГРАДОУСТРОЙСТВО. РАЗРАБОТВАТ СЕ ПРЕДПРОЕКТНИ И ОБЕМНО-УСТРОЙСТВЕНИ ПРОУЧВАНИЯ, ИДЕЙНИ, ТЕХНИЧЕСКИ И РАБОТНИ ПРОЕКТИ ПО СЛЕДНИТЕ ЧАСТИ:

  АРХИТЕКТУРНА

  КОНСТРУКТИВНА

  ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

  ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ

  ЕЛЕКТРИЧЕСКА

  ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

  ГЕОДЕЗИЧЕСКА

  ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

  ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

  ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ И ПОЖАРОГАСЕНЕ

  ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

  ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

  ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

  ТЕХНОЛОГИЧНА

  СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ